sge_grupa_logo_white

Na co zwrócić uwagę przy budowie farmy fotowoltaicznej 1 MW?

Branża fotowoltaiczna rozwija się bardzo prężnie. Decydując się na budowę farmy fotowoltaicznej, musisz zwrócić uwagę na bardzo wiele aspektów. Dlaczego? Bo jeżeli przeoczysz niektóre zapisy czy wytyczne dla terenu to Twoja farma, okaże się jedną wielką klapą. Sprawdź co zrobić, aby Twoja farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW generowała zyski, a nie straty.

Jak wygląda proces budowy farmy fotowoltaicznej 1 MW i na co zwrócić uwagę?

Szacuje się, że koszt budowy elektrowni słonecznej o mocy nominalnej 1 MW to koszt około 3,9 – 4,8 mln złotych. Planując taką inwestycję, musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na koszty, które będziesz zobowiązany ponieść podczas budowy. Jednak, aby móc mówić o kosztach, najpierw powinieneś dowiedzieć się jak taką farmę postawić. Proces budowy swojej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW powinieneś rozpocząć od:

Lokalizacji – jeżeli myślisz o elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, potrzebujesz działkę, na której możliwe będzie posadowienie instalacji PV oraz jej podłączenie przez energetykę. Z uwagi na interpretację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zrównującą instalacje fotowoltaiczne z instalacjami kolektorów słonecznych możesz „zbudować” farmę fotowoltaiczną zgłaszając roboty budowlane w starostwie powiatowym. Nie oznacza to jednak, że w każdych warunkach gmina zgodzi się na posadowienie każdej wielkości instalacji w każdym rejonie. Różne gminy różnie podchodzą do interpretacji GUNB i zapisów prawa budowlanego. Zazwyczaj łatwiej jest zrealizować proces inwestycyjny tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie musisz pamiętać, że elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW wraz z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha nie zacienionego terenu.

Warunków przyłączenia – Twoja lokalizacja wybrana pod inwestycję musi dawać możliwość przyłączenia do sieci wskazanej wielkości instalacji. Musisz złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do przedsiębiorstwa energetycznego. Najlepiej zrobić to poprzez formularz udostępniony przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, a w przypadku jego braku, przygotować go w całości samodzielnie. Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia składasz do przedsiębiorstwa energetycznego.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przedsiębiorstwo energetyczne określa warunki przyłączenia oraz przedłoży Ci stosowną umowę. Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata.

Projektu koncepcyjnego – składając wniosek o przyłączenia do lokalnego zakładu energetycznego, w projekcie koncepcyjnym powinieneś sprecyzować parametry elektrowni oraz dołączyć niezbędne załączniki pozwalające zweryfikować parametry zastosowanych urządzeń zwłaszcza jednostek wytwórczych jak panele fotowoltaiczne i inwertery. Oznacza to, że wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć ściśle określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie możesz dowolnie zmieniać na etapie realizacji. Z tego względu projekt koncepcyjny, mimo iż często jest traktowany pobieżnie, ma duże znaczenie – dlatego zwróć na niego szczególną uwagę. Poprawna optymalizacja instalacji będzie rzutować na ekonomikę i proces realizacji instalacji – a przecież na tym właśnie najbardziej Ci zależy.

Koncesji – gdy masz już tytuł prawny do gruntu i warunki przyłączenia powinieneś rozpocząć starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego, które wydawane jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na tym etapie złóż wniosek wraz z 21 załącznikami i dokonaj stosownej opłaty. Następnie nie pozostaje Ci nic innego, jak czekać na wydanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ten etap, choć może wydawać się skomplikowany, nie jest aż tak trudny do przejścia.

Budowy – zakładając pozytywnie, że starostwo powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia robót, a gmina zezwoliła Ci na postawienie instalacji i nie ma jeszcze żadnych protestów społeczności lokalnej, to możesz przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej. Na tym etapie kluczowa jest logistyka dostaw poszczególnych komponentów i prac. Bo jak wiesz, bez dobrego rozplanowania działań mogą powstawać liczne opóźnienia. Jeżeli dobrze to zrobisz to Twoja elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW, może być wykonana nawet w kilka (3- 8) tygodni pod warunkiem, że poszczególne etapy prac są odpowiednio zgrane w czasie. Dlatego zadbaj o to, aby podczas budowy, Twoje działania logistyczne były rozplanowane w następujący sposób:

  • wykonanie fundamentów,
  • montaż stołów,
  • montaż paneli,
  • montaż inwerterów,
  • montaż i podłączenie stacji.

Co wpływa na cenę farmy fotowoltaicznej 1 MW?

Trudno jest dokładnie oszacować koszty budowy elektrowni fotowoltaicznej, głównie ze względu na różnorodność komponentów składających się na jej cenę. Przy planowaniu wydatków musisz bowiem brać pod uwagę takie składowe, jak:

Wydajność paneli słonecznych – wpływ na to ma przede wszystkim materiał, z jakiego są wykonane. Obecnie stosuje się 3 najbardziej znane typy: panele monokrystaliczne, polikrystaliczne i zbudowane z krzemu amorficznego. Niemałe znaczenie ma także sama struktura modułu i zastosowana technologia. Najwyższą efektywnością wyróżniają się ogniwa monokrystaliczne. Wpływ na sprawność ma także rodzaj powłoki antyrefleksyjnej oraz jakość i rodzaj połączeń pomiędzy poszczególnymi ogniwami. Zadbaj o te wszystkie aspekty, dobierając panele fotowoltaiczne do budowy swojej farmy.
Czynnik geograficzny (położenie, ukształtowanie terenu) – zwróć szczególną uwagę na położenie Twojej farmy fotowoltaicznej względem słońca. Najlepiej jeśli będzie umieszczona w stronę południa i nie będzie zacieniona żadnymi obiektami, drzewami. Zadbaj o to, aby teren był płaski i znajdował się blisko linii energetycznej, a jego klasa wynosiła IV, V lub VI.
Możliwość skorzystania z dotacji – monitoruj lokalne, rządowe i unijne programy dofinansowujące budowę farm fotowoltaicznych. Pamiętaj, że każdy, kto chce przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji prądu, powinien bez problemu otrzymać pomoc finansową na rozpoczęcie inwestycji.
Cenę paneli słonecznych i inwerterów – zauważ, że w elektrowni o mocy 1 MW koszt paneli wyniesie około 2 milionów złotych, a inwerterów około 800 tysięcy złotych. Są to najdroższe elementy, niezbędne do budowy farmy fotowoltaicznej, na które musisz zwrócić szczególną uwagę.
Prace konstrukcyjne i koszt zabezpieczenia terenu elektrowni fotowoltaicznej – prace konstrukcyjne podczas budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynoszą około miliona złotych. Do samych kosztów budowlanych musisz doliczyć koszt instalacji ogrodzenia i systemu monitoringu, wynoszący około dwustu tysięcy złotych dla farmy o podanej mocy. To kolejny aspekt bardzo ważny, na który musisz zwrócić uwagę, planując budowę elektrowni słonecznej.

Obecnie szacuje się, że elektrownia o mocy nominalnej 1 MW oznacza konieczność zainwestowania od 3,9 do nawet 4,8 mln zł, jednak niektórzy eksperci podkreślają, że przy wyborze właściwego wykonawcy całość można zamknąć w 3,5 mln zł. A po jakim czasie możesz liczyć na zwrot zainwestowanych pieniędzy?

Kiedy możesz spodziewać się zwrotu z inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną 1 MW?

Odpowiedź na pytanie o czas zwrotu nakładów na farmę fotowoltaiczną również nie jest prosta, ponieważ także w tym przypadku występuje wiele zmiennych. Tendencja jest jednak zazwyczaj korzystna, głównie ze względu na spadające ciągle ceny paneli i rosnące ceny prądu. Biorąc pod uwagę stan aktualny, czas zwrotu z inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW szacowany jest obecnie na ok. 10 lat. Powinieneś jednak spodziewać się jego skrócenia wraz z kolejnymi zmianami na rynku OZE. Zaletą budowy farmy fotowoltaicznej jak brak konieczności uzyskania zgód środowiskowych oraz duża przewidywalność produkcji i to niezależnie czy świeci słońce, czy jest zachmurzenie, ponieważ farmy te wykorzystują zjawisko światła rozproszonego.

Jak widzisz budowa farmy fotowoltaicznej, to wcale nie jest taki łatwy proces. Należy wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników, począwszy od odpowiedniego terenu, uzyskaniu koncesji, kończąc na kosztach budowy. Zwłaszcza że farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW zyski przyniesie dopiero za 10 lat! Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie doradztwa lub projektowania i budowy skontaktuj się z nami na wysyłając e-mail adres lukasz@atamanczuk.com, lub zadzwoń pod numer +48 609 771 335.